dedektiflik

Dedektif , bir problemin çözümü için araştırmalar yapan, muallakta ve şüphelenilen durumları netliğe kavuşturan, hukuki mücadelelere kanıt desteği elde eden, izini kaybettiren kişileri bulabilen ve aklınıza gelebilecek tüm özel bilgilerine ulaşabilen profesyonel kişidir.
Dedektif , özel hizmetler veren, müşterilerin taleplerini karşılamak suretiyle memnun etmeye yönelik araştırmalar meydana getiren, bu konuda eğitim görmüş, ustalaşmış kişiye denir. Dedektif hizmetlerinde aktif görev alan, sonuç odaklı çalışmalar yürüterek kati çözüme ulaşan, kapsamlı araştırmalarla tespitlerde bulunarak raporlayan kimseye denir. Özel Dedektif kelimesi etraflıca bahsetmeyi arzular isek; sözlük manası, halk ağzındaki anlamı, bilimsel ve litaratürsel meslek manası olmak üzere üç kutupta inceleyebiliriz.Sözlük manasında, suçlulurı ve faili meçhulleri sualşturmak amacıyla görev alan kişidir.Halk ağzında ise, eşini aldatan eşlerin yakalanması ve kabahatlarinin ispatlanması için tutulan uzman kişidir.Bilimsel ve litaratürsel meslek anlamı olarak ise bilinenlerin bilinmeyen, görünenlerin de görünmeyen taraflarını su üzerine çıkarmak için,bilimsel araştırma metotları kullanılarak yapılan araştırma ve çalışmaların bütününü icra edebilen kişidir.


http://www.osmancelikdedektif.com/Details

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “dedektiflik”

Leave a Reply

Gravatar